BioInvent genomför kliniska prövningar med tre läkemedelskandidater mot cancer

Lundaföretaget BioInvent är på god väg mot en ledande position inom cancer immunterapi, det hetaste området inom dagens läkemedelsutveckling. På några få år har man skapat en av de intressantaste projektportföljerna i norra Europa. Just nu är tre olika kliniska program för behandling av svåra cancersjukdomar aktuella.

–Vi utvecklar immunologiska läkemedel med hjälp av ett av världens bäst validerade antikroppsbibliotek och en unik, egenutvecklad process som gör det möjligt att identifiera optimala angreppspunkter och antikroppar för behandling av olika tumörtyper, säger Michael Oredsson, vd för BioInvent International AB.

–Vi har under de senaste tre åren byggt upp en imponerande portfölj av läkemedelsprojekt inom cancerområdet och vårt mål är att bli en ledande aktör inom immunterapi mot cancer. Med positiva resultat i de kliniska studierna kan vi skapa betydande värden för våra aktiägare och i förlängningen även för cancerpatienter runt om i världen.

BioInvent har ett av världens mest funktionella och validerade bibliotek av humana antikroppar och en unik teknologi för att hitta de mest attraktiva bland tiotals miljarder antikroppar i detta bibliotek.

Tre antikroppar i klinisk prövning

Antikroppsbiblioteket har genererat en rad antikroppar till fortsatt utveckling, varav två egna – BI-505 och BI-1206 – just nu utvecklas i klinik, liksom det samägda projektet TB 403.

BI-505 är en ny potentiell behandling av den obotliga blodcancersjukdomen multipelt myelom, som drabbar 60 000 nya patienter i världen varje år. Den testas nu i USA i samarbete med ett av de ledande kliniska teamen i världen inom multipelt myelom på University of Pennsylvania i en fas II-studie omfattande 90 patienter.

–45 patienter som genomgår stamcellstransplantation får vårt läkemedel i kombination med den nuvarande standardbehandlingen. Ytterligare 45 patienter utgör en kontrollgrupp som endast får standardbehandling, säger Michael Oredsson.

BI-1206 riktar sig mot kronisk lymfatisk leukemi, en obotlig form av cancer som främst drabbar äldre män, och Non-Hodgkins lymfom, ett samlingsnamn för en grupp av cancersjukdomar som utvecklas i kroppens lymfsystem. I ett flertal djurmodeller som publicerats i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Cancer Cell har BI-1206 visat sig ha en tumörhämmande effekt.

–Läkemedelskandidaten kommer mycket snart att testas kliniskt i Storbritannien, där vi haft förmånen att få finansiering via den världsledande forskningsstiftelsen Cancer Research UK (CRUK). Det här handlar om en första studie på människa med drygt 60 patienter. Vi kommer i början av studien att gradvis öka dosen och pröva oss fram till en effektiv och tolerabel maxdos.

BioInvent har under sommaren startat patientrekryteringen i en klinisk studie av antikroppen TB-403 för behandling av en ovanlig men obehaglig cancer i hjärnan som drabbar barn, medulloblastom. BioInvent äger projektet till 40 procent jämte det belgiska företaget Oncurious, ett dotterbolag till biopharmabolaget ThromboGenics.

–Det finns idag ingen effektiv behandling för dessa svårt utsatta barn och ungdomar – idag avlider dessvärre mellan 30 och 50 procent till följd av sin sjukdom.

Goda förutsättningar för värdetillväxt

–Vi räknar med att våra kliniska prövningar kommer att ge ett rikt nyhetsflöde under de kommande åren, vilket bör öka attraktiviteten för våra projekt bland potentiella licenspartners, säger Michael Oredsson.

–Genom de framsteg vi gjort inom klinik och preklinik har vi skapat ett starkt fundament för långsiktigt värdebyggande. Bolagets förmåga att leverera i enlighet med sin strategi har gjort det möjligt att under våren framgångsrikt genomföra en nyemission som resulterat i en solid finansiell situation med en förstärkt ägarbas. Förutsättningarna för det fortsatta arbetet med att utveckla morgondagens immunonkologiska läkemedel är därmed utmärkta, säger Michael Oredsson.

BioInvent utvecklar egna läkemedelsprojekt, men andra globala läkemedelsföretag vänder sig också till bolaget för att få tillgång till det unika antikroppsbiblioteket och BioInvents produktionsanläggning som ett stöd i utvecklingen och produktionen av sina egna läkemedelskandidater.

Presenteras av BioInvent

• BioInvent International AB utvecklar antikroppsbaserade läkemedel med fokus på immunterapi mot cancer.

• Har ett av världens mest funktionella och bäst validerade antikroppsbibliotek och en egenutvecklad process för att identifiera optimala angreppspunkter för olika tumörtyper.

• Har ca 45 anställda i Lund, varav ett flertal internationellt erkända forskare.

• Noteras på OMX Nasdaq Stockholm.

• Välfinansierat med välrenommerade specialistinvesterare bland huvudägarna. De största är den amerikanska fonden Omega Funds och den holländska investeraren van Herk Group med vardera cirka 9 procent av aktierna.

• BioInvent driver tre egna projekt i klinisk fas och har nyligen ingått produktionsavtal för antikroppar för två andra läkemedelsbolag, BioInvent har även licensavtal med sju globala läkemedelsföretag för användning av antikroppsbiblioteket.

Läs mer om BioInvent här

Michael Oredsson, vd för BioInvent

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]