Celgene förlänger livslängden och ökar livskvaliteten för patienter med sällsynta diagnoser

Celgene är experter på att utveckla behandlingar för patienter med livshotande och invalidiserade sjukdomar såsom multipelt myelom, MDS, pankreascancer, psoriasisartrit och psoriasis. Varje dag utmanar vi oss själva i vår forskning och utveckling för att patienterna ska få tillgång till nya banbrytande behandlingar och därmed ett bättre liv.

Celgene är ett forskningsintensivt läkemedelsbolag som årligen återinvesterar 33 procent av företagets vinst i forskning, vilket är nästan dubbelt så mycket som läkemedelsbranschen i snitt.

bild-1

–Vi fokuserar på sällsynta diagnoser där det i dagsläget saknas effektiva behandlingsalternativ, exempelvis pankreascancer, akut myeloisk leukemi och multipelt myelom. Vi investerar mycket på epigenetisk forskning och har dessutom i många år vidareutvecklat och hittat nya patientsäkra tillämpningar på våra immunomodulerande preparat med rötter i thalidomid. Vi har lagt grunden till framtidens spetsforskning genom att ta avstamp i befintliga substanser med många användningsområden, säger Bengt Gustavsson, medicinskt ansvarig på Celgene.

Förskjuter cancerpatienters sjukdomsprogression

bild-2Celgenes medicinska innovationer har medfört betydande förbättringar i såväl total överlevnad som livskvalitet för patienter med ovanliga diagnoser, exempelvis cancersjukdomar som drabbar färre än 5 av 10 000 individer.

–Varje återfall av multipelt myelom tär enormt på kroppen. Våra läkemedel kan förlänga intervallen mellan återfallen, vilket har en mycket stor inverkan på såväl livskvalitet som förväntad livslängd. Störst skillnad för patientens sjukdomsförlopp kan vi åstadkomma genom att förskjuta progressionen innan det första återfallet, vilket vi till stor del lyckats med, säger Jonas Sandgren, regulatoriskt ansvarig på Celgene.

–Vår forskning inom solida tumörer öppnar upp för nya fält inom immun-onkologi genom att kombinera vissa av våra läkemedel med antikroppar eller andra immunologiska preparat, vilket bidrar till att krympa cancertumörer. Forskning pågår även på bred front inom lymfom, med första fokus på mantelcellslymfom. Där hoppas vi att kunna lansera ett godkänt läkemedel i slutet av 2015, säger Bengt Gustavsson.

Presenteras av Celgene

Celgene är ett globalt biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i New Jersey i USA. Celgene har över 6 000 anställda varav cirka 1 500 i Europa. I Norden har Celgene kontor i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Stockholm med drygt 60 anställda. I Sverige har Celgene drygt 35 anställda, varav omkring hälften är verksamma i medicinrelaterade funktioner och inom FoU.

 

För mer information besök Celgenes hemsida

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]