Double Bond Pharmaceutical ”slår rekord”

På bara drygt två år har det lilla bolaget Double Bond Pharmaceutical (DBP) fått ”orphan drug”-status på två av de unika cancerläkemedel man utvecklar. Ett rekord sett till både tid och antal anställda menar VD Igor Lokot.

När Igor Lokot startade Double Bond Pharmaceutical 2014 var målet att skapa nya riktade cancerläkemedel som skulle ge effektivare behandling och mindre biverkningar för patienterna. Uppslagen till de nya läkemedel kom från forskning från Vitryska Vetenskapsakademin, där Igor Lokot själv forskat.

– Jag pratade med mina kollegor i Vitryssland och sa att jag ville testa idéer till nya cancerläkemedel. De visade en teknik som kunde styra läkemedel till utvalda organ och då sa jag: låt oss göra ett riktigt bra läkemedel på det, berättar Igor Lokot.

På bara drygt två år har bolaget nu etablerat sig och har idag två mycket lovande cancerläkemedel under utveckling. Båda dessa läkemedel har dessutom ”orphan drug”-status vilket innebär att vägen till försäljning är avsevärt kortare än för andra läkemedel. Att bolaget på så kort tid fått två läkemedel med denna status är enligt Igor Lokot unikt.

– Vi är ett litet bolag med 6 anställda men har fått orphan drug status på två läkemedel. Så vitt vi vet är det ett världsrekord.

DBPs första stora innovation kallar man BeloGal®. Denna teknik tillvaratar kroppens naturliga upptagningsmekanismer, så att ett läkemedel bara tas upp av en specifik typ av vävnad. Tekniken kan därmed användas för många typer av sjukdomar men fokus ligger idag på utvecklingen av ett läkemedel mot levercancer. Läkemedlet går under namnet SA-033 och med hjälp av BeloGal-teknologin kan det leverera cellgiftet doxorubicin direkt till levern.

Doxorubicin har en sedan länge erkänt god effekt mot cancerceller men på grund av dess höga toxicitet används den sparsamt och i små doser. Genom att använda BeloGal-teknologin är förhoppningen nu att man kan använda större doser av läkemedlet eftersom resten av kroppen inte påverkas av substansen.

– De vanliga biverkningar som doxorubicin orsakar i levern de ser vi. Men vi ser inte de biverkningar som doxorubicin orsakar i andra organ. Så det motsvara våra förväntningar att den hamnar i levern och inte sprids till andra organ, säger Iulia Karlsson, Regulatory-Affairs-specialist på företaget.

»Vi är ett litet bolag med 6 anställda men har fått orphan drug status på två läkemedel. Så vitt vi vet är det ett världsrekord«

Läs mer om Belogal-teknologin och SA-033

Enligt Igor Lokot kan BeloGal-teknologin i framtiden komma att användas för att rikta behandlingen av alla sjukdomar som drabbar levern eller lungorna. Just nu är siktet dock inriktat på att utveckla SA-033 och planen är att inleda fas 1-studier under kvartal två nästa år. Potentialen för bara detta enskilda läkemedel är enorm.

– Det finns idag ett godkänt läkemedel på marknaden för levercancer som heter Sorafenib. Det används mest till primära tumörer i levern och mest för patienter som är ganska dåliga. Det läkemedlet omsätter efter 2018 ungefär 1,5 miljard dollar per år. Men vår produkt kommer kunna användas både för primära tumörer i levern och för metastaser som kommer till lever från cancer i andra delar av kroppen. Det innebär att marknaden för denna produkt åtminstone dubblas, säger Iulia Karlsson.

»På så sätt begränsar vi att hela kroppen utsätts för cellgiftet och vi ökar också koncentrationen lokalt där det behövs«

Det andra läkemedlet som Double Bond Pharmaceutical bestämde sig för att utveckla var Temodex. Detta läkemedel var redan godkänt för att behandla hjärntumörer i Vitryssland och för Double Bond Pharmaceutical handlar arbetet nu om att utföra de studier som krävdes för att få det godkänt även inom EU.

– Temodex är baserat på cellgiftet temozolomid, som är det enda läkemedlet som är globalt godkänt för hjärncancer. Vad vi har gjort är att vi har paketerat temozolomid med annan teknologi och tillsätter det som en gel, direkt i hjärnan, efter att tumören har opererats bort. På så sätt begränsar vi att hela kroppen utsätts för cellgiftet och vi ökar också koncentrationen lokalt där det behövs, berättar Iulia Karlsson.

Förhoppningen är att Temodex ska vara effektivt även mot tumörer där temozolomid inte tidigare fungerat och dessutom ge färre biverkningar då substansen koncentreras i hjärnan. Eftersom produkten redan är bevisad i Vitryssland är vägen till lansering också väsentligt kortare än vad som är vanligt vid läkemedelsutveckling.

Läs mer om Temodex här

Presenteras av

Double Bond Pharmaceutical är ett snabbväxande läkemedelsföretag som utvecklar och kommersialiserar först-in-class metoder för behandling av olika typer av cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar samt andra livshotande sjukdomar.

Läs mer på www.doublebp.com

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]