Ny forskning förbättrar cancerdiagnoser

Att skilja på elakartade och godartade skelettumörer är mycket svårt. Men ny forskning vid Lunds universitet har upptäckt en genetisk förändring som tros underlätta diagnosen och bespara onödigt lidande.

Svårigheten att skilja en godartad från en elakartad skelettumör innebär att läkare i många fall tvingas behandla de godartade tumörerna som om de var elakartade. Det innebär stora kirurgiska ingrepp på tumören och närliggande ben samt cellgiftsbehandlingar med jobbiga biverkningar som hade kunnat undvikas. Men ny forskning från Lunds universitet har hittat en gen som är mellan hundra och 1 400 gånger mer aktiv i den godartade typen, kondromyxoidfibrom, än i andra typer av skelettumörer, rapporterar SVD. En upptäckt som man tror ska göra det enklare att ställa rätt diagnos

Målet är att forskningen inom kort ska leda till en metod för patologer som utför vävnadsprov på misstänkta tumörer att avgöra om de är godartade eller elakartade. En bättre diagnos innebär också att behandlingen kan anpassas och onödiga ingrepp undvikas. Vid godartade tumörer tas nämligen bara själva tumören bort men vid behandling mot elakartade tumörer tas både tumören och närliggande ben bort. Efter operationen mor elakartade tumörer följer också cellgiftsbehandlingar som ofta har svåra biverkningar.

De som drabbas av kondromyxoidfibrom är oftast unga, i tonåren eller 20-årsåldern, som sökt sig till vården på grund av smärta i den drabbade kroppsdelen, oftast lår- eller skenben, en hand eller en fot. Denna godartade form av tumör är dock ovanlig vilket innebär att läkare ofta har svårt att diagnosticera den. Av säkerhetsskäl väljer man därför att behandla tumören som elakartad. Med hjälp av forskningen på Lunds universitet hoppas man nu kunna underlätta den diagnosen och bespara patienter onödig behandling.

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]