Förebyggande screening ökar chansen att överleva cancer

Ju tidigare cancer upptäcks desto större chans har du att överleva. På vårdföretaget Vegatus utför man därför förebyggande screening som fångar tumörerna innan de gått för långt och ger patienten en bättre chans att besegra cancern.

 I sitt arbete som docent vid Karolinska Institutet och som överläkare och klinikchef på Karolinska Sjukhuset, hade neurokirurgen Jörgen Boëthius arbetat mycket med elakartade hjärntumörer och visste vikten av en tidig upptäckt av cancer. Efter pensionen började han därför fundera på vad man kunde göra för att upptäcka cancer tidigare och därmed öka chansen för överlevnad hos patienterna.

–Att upptäcka tumörer tidigt ökar överlevnadschansen betydligt, mer än någon annan faktor. Vad som händer annars är att man väntar tills man får symptom och när man då hittar tumören är överlevnadschansen för alla cancerformer idag ungefär 50 procent. Så jag började fundera på om man kunde röntga i förebyggande syfte, innan man fick symptom. Det är så klart många fall där man inte hittar något. Men när man väl hittar en tumör i ett tidigt skede så ökar överlevnadschansen markant, förklarar Jörgen Boëthius.

  

»Att upptäcka tumörer tidigt ökar överlevnadschansen betydligt, mer än någon annan faktor«

Resultatet av hans funderingar blev Vegatus, ett företag som arbetar med att aktivt söka efter sjukdomstecken innan patienten själv känner av symptomen. Vegatus arbetar idag med screening, framförallt riktad till företagshälsovård, för hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Läs mer om Vegatus screening här.

Screening för fler cancerformer

Sjukvården i Sverige erbjuder redan idag screening av riskgrupper för vissa cancertyper som bröstcancer, livmoderhalscancer och prostatacancer. Den screeningen har också visat sig sänka dödligheten i dessa sjukdomar. Det som särskiljer Vegatus program är dock att man genom magnetröntgen kan scanna för alla olika typer av cancer, i hela kroppen på samma gång. 

–Det finns över 200 cancerformer och ska du ha ett specifikt program för alla så måste du sitta hos läkaren i princip året runt, säger Jörgen Boëthius.

»Om man hittar tumörer i ett tidigt stadium blir de mycket billigare att behandla och man skulle spara rejält med skattepengar på detta«

Screening är redan en etablerad metod i bland annat USA, Storbritannien och Tyskland. I Sverige har metoden dock mött en del motstånd eftersom vissa menar att dessa undersökningar antingen inte behövs eller att de spelar på folks oro. Men enligt Jörgen Boëthius så överväger hälsofördelarna.

– Mycket talar för att om man gör en magnetröngenundersökning vart tredje år så kan man fånga i princip alla tumörer i ett tidigt skede. Hittar du tumören innan den satt metastaser så är den direkt botbar genom antingen operation där man tar bort tumören eller genom fokuserad strålbehandling. Tvärtemot vad många tror så är inte heller vår typpatient någon som är väldigt orolig. Vår typpatient är ofta en väldigt stabil egenföretagare som vill ha koll på saker och ting, säger Jörgen Boëthius och fortsätter:

– Om man hittar tumörer i ett tidigt stadium blir de mycket billigare att behandla och man skulle spara rejält med skattepengar på detta.

Tanken bakom Vegatus är att gå ifrån det sätt som vi idag behandlar allvarliga sjukdomar. Istället för att behandla patienter först när de får symptom söker man aktivt efter tidiga sjukdomstecken för att fånga sjukdomen tidigare och öka chansen för överlevnad.

Läs mer på www.vegatus.se

Presenteras av Vegatus

Tanken bakom Vegatus är att gå ifrån det sätt som vi idag behandlar allvarliga sjukdomar. Istället för att behandla patienter först när de får symptom söker man aktivt efter tidiga sjukdomstecken föra tt fånga sjukdomen tidigare och öka chansen för överlevnad.

Verksamheten grundar sig på framstående läkare med lång klinisk erfarenhet av cancer, hjärt-kärlsjukdommar och kemisk blodanalys.  .

Läs mer på www.vegatus.se

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]