Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras.

Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer.
– Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går enligt planerna kan vårt test komma cancerdrabbade patienter till nytta redan under första kvartalet 2015, säger företagets vd, Jan Erik Collin.

Varje år får omkring 10 000 män i Sverige ett prostatacancerbesked av sin läkare. Den goda nyheten är att merparten inte kommer att dö av prostatacancer. Den dåliga nyheten är att det är svårt att skilja ofarliga tumörer från livshotande.
Fram till dags dato har det s.k. PSA-testet varit den vanligaste metoden för att screena prostatacancer. Men det är ett trubbigt verktyg, eftersom ett förhöjt värde bara indikerar att något är på gång med mannens prostatakörtel. Inte heller en efterföljande biopsianalys kan med säkerhet skilja mellan goda och elakartade former av sjukdomen. Det har fört med sig att många män opereras med tråkiga biverkningar som inkontinens och impotens som följd.

– Om vi från början vet vad som är den mest optimala behandlingen besparas patienten onödiga försök med mindre effektiva behandlingar. I förlängningen spar det också pengar för sjukvården i stort, menar Collin.
Chundsells prognosmetod bygger på en analys av tre gener från tumören, samt resultat från sedan länge använda parametrar. Informationen medför att man med större säkerhet kan identifiera vilka patienter som måste opereras och/eller strålbehandlas, och vilka som klarar sig med en mindre tuff behandling.
– Intresset från omvärlden är stort eftersom produkten är enkel att använda samtidigt som analysen kan göras i kliniska laboratorier och ge en bra indikation på tumörens utveckling över tid. Vårt test innebär helt enkelt säkrare prognoser, vilket bidrar till sinnesro hos patienter, anhöriga och läkare, fastslår Jan Erik Collin.

Chundsell Medicals

Chundsell Medicals AB utvecklar, marknadsför och kommer att sälja testsystemet Prostatype, ett prognostiskt och diagnostiskt test för att skilja på aggressiv och icke-aggressiv prostatacancer. Bolaget är ett spin-off företag från Cancer Centrum Karolinska och stöds av affärsinkubatorn STING.

Chundsell Medicals AB
Isafjordsgatan 39B
164 40 Kista
Sweden
Tel: 08 20 81 88

 

För mer information besök Chundsell Medicals hemsida.

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]