Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Immunonkologi, alltså att utnyttja kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer, utnämndes av tidskriften Science till årets forskningsgenombrott 2013. Tanken på att hjälpa kroppens eget försvar att angripa tumörer har funnits länge men först nu har forskningen kommit så långt att man lyckats ta fram effektiva läkemedel.

– Man har i väldigt många år prövat att på olika sätt aktivera immunförsvaret. Nu ser det ut som att man har hittat fler olika metoder som fungerar. Det är nämligen ett viktigt steg då cancer utvecklas i en människa, att immunförsvaret inte längre kan känna igen cancercellerna som främmande och inte klarar av att rensa bort dem, säger Tom Wiklund ledande överläkare och docent vid Docrates Cancersjukhus i Helsingfors. 

Docrates startade 2006 och har sedan dess haft som mål att vara ett cancersjukhus i absolut framkant som tar nya diagnostiska metoder och behandlingar i bruk snabbt. Därmed har man också varit tidiga med att använda immunonkologiska behandlingar och ge patienter fler behandlingsalternativ vid långt gången cancer.

 – De immunonkolgiska läkemedlen använder man för tillfället vid avancerad sjukdom när cancern har spridit sig. Då är det ett alternativ till traditionella läkemedel och tillsvidare använder man de oftast som det enda läkemedlet i det skedet. I framtiden kommer man säkert också att kombinera det med andra behandlingsformer som cytostatika eller strålbehandling, säger Tom Wiklund.

Läs mer om Docrates Cancersjukhus.

Två typer av läkemedel används redan

Den första typen av immunonkologiskt läkemedel som man använt på Docrates är så kallade PD1-hämmare. Dessa berövar cancercellerna på sin förmåga att inaktivare kroppens vita blodkroppar och på så vis återställer PD1-hämmarna immunförsvarets förmåga att döda cancercellerna. PD1-hämmare används för närvarande främst mot malignt melanom, lungcancer och njurcancer men kliniska tester har också visat att de har potential att behandla även andra cancertyper. 

En annan typ av immunonkologiska läkemedel som visat lovande resultat är så kallade onkolytiska virus. På Docrates har man stor erfarenhet av behandling med onkolytiska virus och man är det första nordiska sjukhus certifierade att utföra behandling med ett onkolytiskt herpesvirus mot malignt melanom. Behandlingen utförs i de fall som melanomet spridit sig och man inte kan operera bort tumörerna, vilket gör cancern extremt svårbehandlad med traditionella metoder.

– Det man gör är att spruta små mängder virus in i tumörerna. Viruset gör att cancercellerna visar komponenter på sin yta så att immunförsvaret känner igen dem som något främmande. Då kan man få effekt på metastaser som är på andra ställen också. Det blir en så kallad systemeffekt även om man sprutar in viruset i bara en eller några av de här tumörerna, säger Tom Wiklund.

Läs mer om Docrates cancerbehandlingar.

Nytt hopp för patienter

I dagsläget används alltså båda dessa former av av immunonkologi främst vid hudcancer och lungcancer. Men området är under snabb utveckling och Tom Wiklund tror att man med tiden kommer att hitta fler användningsområden för immunonkologiska läkemedel. Resultatet blir ett starkt komplement till traditionella behandlingar och möjligheten att bota fler patienter.

– Det är väldigt hoppingivande. Det är frågan om en helt ny form av cancerbehandling, säger han.

Presenteras av

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuder dig cancervård utan väntetider. Som ny patient en läkartid inom två dagar. På Docrates arbetar vi med de modernaste behandlingsmetoderna och har den senaste utrustningen för cancervård. Vi diagnostiserar och behandlar alla former av cancer och erbjuder även uppföljning efter avslutad vård.

Enligt den europeiska undersökningen EUROCARE har Finland också Europas främsta cancervård vilket lett till att många söker sig dit för cancervård. Nästan en fjärdedel av Docrates patienter kommer idag från utlandet och då främst från Sverige och Ryssland. 

Läs mer på: www.docrates.com

Tom Wiklund, ledande överläkare och docent vid Docrates Cancersjukhus i Helsingfors.

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]