Cureos hjälper läkare att utveckla sina strategier för strålbehandling

Strålbehandling av cancer är en dataintensiv verksamhet. För att kunna planera och genomföra en behandling krävs stora mängder bildinformation från i första hand CT- och MR-bilder. Inför behandlingen används bilderna för att lokalisera tumörutbredning och riskorgan, och ansvarig läkare ordinerar adekvat stråldos till behandlingsvolymen.

Därefter utförs normalt behandlingen genom bestrålning vid ett trettiotal tillfällen inom loppet av en dryg månad. Beroende på hur patienten reagerar på bestrålningen får vårdpersonalen ibland planera om återstående del av behandlingen, vilket kan innebära såväl förnyad bildtagning som ändrad dosordination.

Vägen mot en ökad livskvalitet för cancerpatienterna och ett effektivare arbetsflöde på strålbehandlingsklinikerna går genom att vårdpersonalen kontinuerligt utvecklar sina behandlingsstrategier, baserat på erfarenheterna från tidigare utförda behandlingar. För att kunna göra meningsfulla jämförelser mellan olika behandlingar är det av yttersta vikt att vårdpersonalen använder samma terminologi för diagnoser, för att beteckna behandlingsvolymer och riskorgan, för ordinerade stråldoser och så vidare.

I en nationell satsning för att sammanställa data från samtliga strålbehandlingar på standardiserade former har de svenska universitetssjukhusen, med Norrlands Universitetssjukhus i Umeå i spetsen, utvecklat databasen MIQA. Data från MIQA ger, tillsammans med diagnos- och utfallsdata från de nationella kvalitetsregistren för cancerbehandling, INCA, helt nya möjligheter att identifiera och utveckla förbättrade strategier för strålbehandling. Genom att analysera behandlings- och utfallsstatistik från slutförda behandlingar kan läkarna ge nya rekommendationer till exempel för hur behandlingsvolymer ska utformas eller vilka stråldoser som bör ordineras och hur de ska fördelas.

En central roll i detta utvecklingsarbete har programvara från Cureos.

Cureos har utvecklat MIQA2INCA som beräknar och sammanställer nyckeldata från varje utförd strålbehandling som lagrats i MIQA, och överför dessa parametrar till INCA.

Cureos utvecklar även RT Bench® som är specialiserat för att bearbeta och tolka behandlings- och utfallsdata från ett stort antal behandlingar. Med stöd av Cureos RT Bench® kan läkarna analysera stora mängder data och etappvis förbättra existerande behandlingsformer till gagn både för det kliniska arbetsflödet och patienters hälsa.

Presenteras av Cureos

Cureos grundades 2010 med visionen att utveckla strålbehandling av cancer genom systematisk återkoppling av behandlingsresultat på planeringen av nya behandlingar. Cureos är baserat i Uppsala och samarbetar med svenska universitetssjukhus och strålterapiföretag inom ramen för Nationella Testbädden för Innovativ Strålterapi.

 

För mer information besök Cureos hemsida.

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]