Svensk forskning gör det lättare att upptäcka hudcancer

Den nya metoden hittar farliga leverfläckar genom att mäta elektriskt motstånd och testas nu i vården.

Det svenska företaget Scibase har utvecklat en helt nytt verktyg som genom att mäta elektriskt motstånd i leverfläckar kan avgöra om de är farliga.  Metoden heter Nevisense och är ett resultat av mer än 20 års forskning på Karolinska institutet. Som Nya Wermlands tidningen rapporterade i somras så prövas Nevisens just nu för första gången på Karlskoga lasarett.

Tekniken bakom Nevisense bygger på vetskapen om att tumörceller är fördelade på ett annat sätt än vanliga celler. Detta gör att när man skickar en elektrisk impuls genom en leverfläck drabbad av malignt melanom så blir motståndet ett annat än om man gör det genom en frisk leverfläck. Nevisense mäter det motståndet och enligt en studie publicerad i British Journal of Dermatology så har metoden en träffsäkerhet på 97 procent när det gäller att hitta elakartade celler.

Förhoppningen är nu att metoden ska bli ett komplement till de existerande undersökningsformer som läkare använder för att avgöra om en leverfläck är farlig.

– Att träffsäkerheten är så pass hög innebär att vi förhoppningsvis kan minska antalet onödiga ingrepp i framtiden, säger Mikael Tarstedt hudläkare på Karlskoga lasarett till Nya Wermlands tidningen, men betonar att mätningen inte ska ersätta de metoder som används i dag.

– Men det finns en gråzon, där vi tidigare antingen valt att operera bort fläcken eller att följa den noga, där Nevisense nu kan vara till hjälp.

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]