Svensk nanoteknik ett nytt vapen i kampen mot cancer

Genom unika nanomaterial ska bioteknikbolaget Spago Nanomedical göra det enklare för läkare att diagnosticera och behandla cancer. Deras första produkt, kontrastmedlet SpagoPix, närmar sig nu regulatoriska studier och tar sina första steg mot en internationell miljardmarknad. 

Magnetisk Resonanstomografi, även känt som MR, har de senaste åren fått en allt viktigare roll inom diagnostik och behandling av cancer. Till skillnad från traditionell röntgen är MR-kameror nämligen fria från joniserande strålning och ger möjlighet till tredimensionella bilder, där tumörerna lättare kan urskiljas. 

Men trots att MR-tekniken blivit vanligare har utvecklingen av kontrastmedel, som används för att förstärka konturerna av tumörer, länge stått stilla. 

– De kontrastmedel för MR som finns idag har funnits väldigt länge och det är fyra bolag som står för 90 procent av marknaden, säger Spago Nanomedicals vd Mats Hansen.

Detta status quo hoppas Spago Nanomedical nu kunna bryta. Genom att använda nanomaterial har bolaget nämligen utvecklat en helt ny typ av kontrastmedel, kallat SpagoPix, som har stora fördelar gentemot de traditionella alternativen. 

Principen bakom SpagoPix är att blodkärlen i tumörer håller lägre kvalitet. Nanomaterialet som injiceras i blodomloppet läcker därför bara ut ur blodkärlen just runt tumören och stannar där. Denna ”tumörselektiva” egenskap saknas hos dagens kontrastmedel, som därmed inte kan ge MR-kameran samma tydliga bild av tumörens form och utbredning. 

Utöver detta har SpagoPix nanopartiklar även en högre signalstyrka än andra kontrastvätskor och stannar kvar i kroppen under lägre tid. För läkarna innebär detta att de kan ta fler bilder med bättre upplösning.

– Informationen som man får från de här högupplösta bilderna säger mycket mer om vad det är för typ av tumör och hur aggressivt den växer, säger Spago Nanomedicals forskningschef Oskar Axelsson.

 

»En av de riktigt stora svårigheterna med nanomedicin är just att tillverka ett material som passar för den här typen av tillämpningar. Det är inte många som lyckats med det så som vi har gjort«

 Läs mer om Spago Nanomedical och deras teknik här.

Under 2016 har utvecklingen av SpagoPix även tagit flera viktiga steg framåt. I våras färdigställde bolaget designen av nanomaterialet och har sedan dess fokuserat på att utveckla tillverkningsprocessen. Idag har Spago Nanomedical därför kapacitet att själva producera nanomaterial i stor skala och gör sig nu redo för regulatoriska säkerhetsstudier och kliniska prövningar. 

– Vi står precis på tröskeln. En av de riktigt stora svårigheterna med nanomedicin är just att tillverka ett material som passar för den här typen av tillämpningar. Det är inte många som lyckats med det så som vi har gjort, berättar Mats Hansen. 

Läs mer: Spago Nanomedical utser produktkandidat i SpagoPix projektet.

På den andra sidan av tröskeln väntar också en stor och växande marknad. I dagsläget värderas marknaden för kontrastmedel för MR till runt 1,3 miljarder dollar. Ungefär en fjärdedel av det utgörs av cancerdiagnos. Dock poängterar Oskar Axelsson att användning av MR-kameror ständigt ökar inom vården och med bättre kontrastmedel tror han att vården kommer hitta fler användningsområden för tekniken. 

För Spago Nanomedical är målet dock att inte att själva ta SpagoPix hela vägen till marknaden. När produkten genomgått de första kliniska studierna kommer de istället att licensiera ut produkten till ett större bolag. I Spago Nanomedicals pipeline ligger nämligen fler spännande projekt baserade på nanoteknologi som ska utvecklas. Det mest aktuella av dessa är läkemedlet Tumorad, som består av radioaktiva nanopartiklar som ska användas för att bestråla svåråtkomliga tumörer inifrån. 

– Tumorad är ett projekt som, rent kommersiellt sett, har mycket större potential men där vi inte har hunnit lika långt. Men det är väldigt spännande, säger Oskar Axelsson. 

Presenteras av

Spago Nanomedical AB är ett svenskt bolag som är inriktat mot forskning och utveckling inom nanomedicin.

Fokus ligger på utveckling av nanomaterial för tumördiagnostik och behandling av cancer.

De huvudsakliga utvecklingsprojekten SpagoPix och Tumorad bygger på unika egenutvecklade nanomaterial.

Läs mer på:
spagonanomedical.se

Mats Hansen, vd.

Oskar Axelsson, forskningschef.

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]