De tar cancerläkemedel från idé till verklighet

I kampen mot cancer upptäcks ständigt nya substanser som tänder hoppet om en ny behandling. Men även om en substans visar potential är vägen till ett läkemedel lång och osäker. Som hjälp på den vägen finns kontraktsforskningsbolag som Adlego, vars roll är att bidra med erfarenhet och kunskap för att ta en substans från idé till läkemedel.

– Eftersom vi är ett kontraktsforskningsbolag så har vi inga egna produkter som vi säljer utan vi säljer ”know how” kring hur man testar läkemedelskandidaterna i olika djurmodeller, berättar Urban Höglund, vd för Adlego.

Urban Höglund är doktor i medicinsk farmakologi och har arbetat med ”in vivo”-forskning inom farmakologi sedan 1980-talet. Den långa erfarenheten menar han är avgörande när det gäller att hjälpa läkemedelsföretag att navigera genom den långa serie av studier som krävs för att skapa ett läkemedel. 

–  Det är viktigt att veta vad det finns för modeller, vad som är möjligt att göra rent praktiskt och inte minst etiskt. Sen gäller det att ha personal som är skickliga på att genomföra sådana studier. En del företag sprungna ur akademin är ofta ganska ovana vid läkemedelsutveckling. Då har vi möjlighet att använda vår samlade erfarenhet för att ledsaga dem, berättar han.

 

 

»Immunförsvaret är ett oerhört kraftfullt system, så kan man bara hitta ett sätt att kontrollera det och få det att specifikt attackera tumörer så skulle gåtan vara löst«

 

Läs mer om Adlegos tjänster här.

Adlego startades av Urban Höglund 2005 och sedan 2011 bedrivs verksamheten på KIs campus i Solna. På uppdrag av andra bolag utför man där djurstudier med syfte att fastslå toxiciteten i en substans, hur den ska doseras eller vilken effekt den har. Allt med fokus på att ta läkemedelskandidaten vidare till kliniska studier på människor och i slutänden lanseras som ett läkemedel. 

Adlego utför 60-70 studier per år, på alla typer av läkemedel, men deras fokus har med åren mer och mer hamnat på cancerläkemedel. Enligt Urban Höglund har man också sett bra resultat av en del av dessa nya substanser, framförallt inom områdena genterapi och immunterapi. 

– Där ser vi fantastiska effekter emellanåt. Immunförsvaret är ett oerhört kraftfullt system, så kan man bara hitta ett sätt att kontrollera det och få det att specifikt attackera tumörer så skulle gåtan vara löst. Men det är långt dit och i övrigt är det ganska sparsamt när det gäller att hitta läkemedelskandidater som är bättre än de som finns på marknaden redan.

 

 

»Framförallt handlar det om att man ska förstå de frågeställningar som olika läkemedelsbolag har och hitta lösningar på hur man kan visa att deras läkemedelskandidat har effekt«

 

Läs mer om Adlego här.

Det är alltså långt ifrån alla lovande substanser som slutar som effektiva läkemedel och vägen dit är som sagt lång. Därför ser Urban Höglund att Adlego spelar en viktig roll när det gäller att göra processen så effektiv som möjligt. Ett problem man ofta ser är att de som upptäckt substansen tror så mycket på sin idé att de vill skynda lite för snabbt, förbi studier kring formulering och farmakokinetik. 

– Många vill gärna gå direkt på mus-studien för att se effekt av sitt läkemedel. Där är det nog många som gör ett stort misstag och inte gör sin läxa fullständig innan. Då vet man inte riktigt vilken vävnadskoncentration man får efter en administrering eller hur länge substansen finns i cirkulation. Man kanske behöver dosera fler gånger per dag under hela tumörens utveckling för att få effekt men av praktiska och ekonomiska skäl så vill många ta genvägar.

Till skillnad från de flesta andra kontraktsforskningsbolag erbjuder Adlego därför både effektstudier och tox-studier. Det innebär att kunderna får allt de behöver för att föra sin kandidat vidare från en leverantör. När det gäller cancer särskiljer sig Adlego också genom att även erbjuda kombinationsstudier, där man testar effektiviteten av ett läkemedel tillsammans med strålningsbehandling. På så vis efterliknar man bättre den kliniska verkligheten och ger en bättre bild av hur ett läkemedel faktiskt kommer att fungera.  

– Framförallt handlar det om att man ska förstå de frågeställningar som olika läkemedelsbolag har och hitta lösningar på hur man kan visa att deras läkemedelskandidat har effekt, säger Urban Höglund. 

Presenteras av

Vi är ett professionellt team med lång erfarenhet av in-vivo farmakologi och toxikologi.

Vi hjälper läkemedelsutvecklande företag i deras strävanden att finna nya behandlinga för sjukdomar för vilka det idag inte finns effektiva behandlingar och de som arbetar med att förbättra effektiviteten hos redan etablerade läkemedel.

Läs mer på www.adlego.se

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]