Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag.

I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna görs i verklig sjukhusmiljö blir det tydligt om de verkligen motsvarar vårdens behov. Det ger kortare utvecklingstider – och innovationer som verkligen efterfrågas av vården.

Lättare testa i klinisk miljö – på alla universitetssjukhus

Testbädden erbjuder samordnade studier i klinisk miljö på alla Sveriges universitetssjukhus. Det gör det enkelt att få tillgång till landets samlade resurser – patientunderlag, experter, olika användarmiljöer och utrustning. Vi samarbetar även med länssjukhus.

Testbädden är nu under utveckling, men tar redan emot förfrågningar om tester från både vård och näringsliv.

En plattform för samverkan

Testbädden är inte en ny vårdorganisation utan en plattform för samverkan – mellan landets universitetssjukhus och mellan vård och näringsliv.

Mycket av det arbete som bedrivs i testbädden görs redan idag på olika sjukhus, men är inte samordnat regionerna emellan. Tanken är att undvika en del dubbelarbete och utvecklas snabbare. Det spar tid och resurser – och blir mer flexibelt. Här finns en möjlighet att dela både arbetsbörda och resultat. Fokus ligger på projekt av nationellt eller internationellt intresse, inte att konkurrera ut lokala samarbeten.

Nödvändigt för att klara framtida cancervård

Effektivare metoder och nationell samordning är nödvändigt för att klara framtida cancervård. Var tredje person drabbas av cancer – och inom 20 år har antalet cancerpatienter fördubblas. I Sverige har vi olika tillgång till vård – och chans att överleva – beroende på var i landet vi bor. Det finns alltså ett stort behov, både av effektivare behandlingsmetoder och av samverkan mellan sjukvårdsregionerna.

Mer jämlik vård

Innovationer som testas gemensamt av landets sjukhus kan lättare distribueras i vårdorganisationerna. Den bästa tekniken och metoderna sprids snabbare till alla regioner. Idag kan det ta lång tid att införa en effektiv behandlingsmetod i hela landet – ibland mer än tio år. Så ska det inte behöva vara.

Samlar landets resurser

Strålterapi är högspecialiserat och ställer höga krav på kompetens, utrustning och säkerhet. Samtidigt har varje enskilt sjukhus ett litet patientunderlag och expertisen är spridd över landet. Nationell kraftsamling snabbar på forskning och utveckling. Och skapar internationell konkurrenskraft.

Effektiv behandling

Strålbehandling är effektivt – kostnadseffektivt och effektivt som behandlingsform. Samtidigt är strålbehandling en underutnyttjad resurs, inte bara i Sverige. Efterfrågan väntas öka. Och all ny teknik och alla nya metoder måste testas och kvalitetssäkras.

 

För mer information besök  Nationella Testbäddens hemsida.

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]