Innovativt instrument identifierar sjukdomar genom utandningsluft

Många sjukdomar utsöndrar metaboliter i utandningsluften. Medicinteknikbolaget ChromalyticaAB på Medeon i Malmö har utvecklat ett instrument som på ett effektivt sätt mäter metaboliter i utandningsluften, vilket de hoppas skall underlättar screening av bland annat vissa cancersjukdomar. Innovationen gör det möjligt att komplettera blodprov med utandningsprov och har en stor potential, såväl för vården som för enskilda patienter.

Chromalytica AB har med forskare vid universitetet Linköping utvecklat ett instrument som, genom att analysera patienters utandningsluft, kan detektera sjukdomar som lung- och kolo-rectal cancer på ett tidigt stadium. Metoden gör screeningen enklare och kostnadseffektivare samt kan även användas för att tidigt upptäcka om en tumör återkommer efter en behandling samt utvärdera effekten av pågående behandling.

–Eftersom vårt instrument kan identifiera låga halter av så kallade VOCs (mindre organiska partiklar) kan det exempelvis hjälpa vården att identifiera tidiga tecken på lungcancer, vilket hittills varit en utmaning. Genom att analysera individers utandningsluft kan vården förhoppningsvis minska antalet biopsier som genomförs, vilket skonar patienten och spar resurser för vården, säger Dr. Thomas Lundeberg, medicinsk utvecklare på Chromalytica.

Ett av Sveriges 20 vassaste inkubatorföretag

Det råder ingen tvekan om att Chromalyticas innovation är banbrytande. Det bekräftades bland annat när Almi i juni 2014 utsåg företaget till ett av Sveriges 20 vassaste inkubatorföretag.

– Linköpingsforskarna och vi har med framgång utvecklat och testat flera prototyper. Nu arbetar vi med att finansiera en kommersialisering av instrumentet i samarbete med teknikkonsultföretaget HotSwap. I framtiden kan teknikenanvändas på sjukhus och vårdcentraler, men först skall det valideras och testas, säger Thomas Lundeberg.

–En av de stora fördelarna med vår innovation är dess utökade möjligheter till tidig screening. Individer med ärftliga anlag för olika cancerformer kan exempelvis erbjudas enkel och smidig screening i primärvården, vilket ökar förutsättningarna för tidig upptäckt, säger Thomas Lundeberg.

Chromalytica

Chromalytica AB bildades 2010 av forskare från Linköping och Stockholm i samarbete med entreprenörer i Malmö. Bolaget är verksamt på Medeon i Malmö och har genomfört tester på MaxLab i Lund. Verksamheten drivs enligt ISO 9001, ISO13485 and ISO14001 och har stötts av bidrag från Vinnova.

För mer information besök Chromalyticas hemsida.

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]