Svensk innovation ska hindra cancern från att spridas

När en tumör väl bildat metastaser blir cancern genast mycket svårbehandlad och chansen att överleva sjunker drastiskt. Därför är förhoppningarna stora kring det svenska läkemedelsbolaget WntResearch. Deras läkemedel ska hindra cancercellernas förmåga att bilda metastaser och därmed öka överlevnadschansen för miljontals cancerpatienter.

–  Det dödar inte eller tar bort cancerceller, det måste andra behandlingar göra. Men själva spridningen är det som folk ofta dör av. Är vårt läkemedel så effektiv som vi tror så kommer det kunna ingå i väldigt många behandlingar, säger WntResearchs vd Henrik Lawaetz. 

WntResearch bygger på pionjärforskning som en av bolagets grundare, professor Tommy Andersson, utfört vid Lunds universitet. Han började för många år sedan intressera sig för ett protein, Wnt-5a, och vilken roll detta spelar i människokroppen. Hans upptäckt skulle visa sig ha stor potential för cancerbehandling. 

–  Han upptäckte att cellers rörelseförmåga hade med Wnt-5a att göra. Det spelar därmed också en viktig roll för cancerceller, som kan röra på sig och sprida sig i kroppen. När man tillsatte WNT-5a kunde man alltså förhindra cancerceller med låga nivåer av proteinet från att röra på sig, berättar Henrik Lawaetz.

Läs mer om WntResearchs forskning. 

Genom att plocka ut de byggstenar i proteinet som var avgörande för just den här funktionen framställde Tommy Anderssons forskargrupp sedan substansen Foxy-5. Denna substans visade sig kunna sänka mängden och storleken av metastaser hos möss med bröstcancer med mellan 70 och 90 procent.

 

i

»Det vi försöker visa med vår studie är då att man kan förhindra att patienterna får återfall eller metastaser«

 

Två läkemedel
För att fortsätta läkemedelsutvecklingen bildades 2007 bolaget WntResearch som idag har två substanser under utveckling. Allra längst har man kommit med Foxy-5, som enligt Henrik Lawaetz har potential att användas som behandling för några av våra allra vanligaste cancerformer: bröstcancer, tjocktarmscancer och prostatacancer. 

Foxy-5 befinner sig just nu i FAS I-studier för att fastställa doseringen av substansen. Målsättningen för WntResearch är dock att redan under nästa år inleda en FAS II-studie för att se hur väl Foxy-5 kan begränsa återfall hos patienter med tjocktarmscancer. 

– Man opererar bort all den tumörvävnad som man känner till, själva tumören och kanske även lymfkörtlarna i närheten av tumören. Sen är patienten i princip fri från sin cancer. Man vet att det ändå finns cancerceller kvar och i den situationen sätter vi in vår behandling och ger Foxy-5. Det vi försöker visa med vår studie är då att man kan förhindra att patienterna får återfall eller metastaser, förklarar Henrik Lawaetz.

i

»I och med att vi har så stora möjligheter och arbetar mot flera stora cancersjukdomar kommer vi inte att göra allting själva, utan kommer söka både finansiellt och industriellt partnerskap«

Läs mer om utvecklingen av Foxy-5. 

Partnerskap viktiga för framtiden
Om WntResearch kan visa att Foxy-5 har samma effekter på human tjocktarmscancer som den hade på bröstcancer hos möss tror Henrik Lawaetz att marknadspotentialen för läkemedlet är enorm. Men för att lyckas ta substansen hela vägen till kommersiellt läkemedel kommer man också behöva samarbeten. Därför för man ständigt dialog med stora läkemedelsbolag och har även startat ett samarbete med schweiziska Bachem för att utveckla produktionen av substansen i större volymer.

– I och med att vi har så stora möjligheter och arbetar mot flera stora cancersjukdomar kommer vi inte att göra allting själva, utan kommer söka både finansiellt och industriellt partnerskap.

Läs mer om WntResearch här

Presenteras av

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning kring proteinet Wnt-5a, som spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser.

Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst.

WntResearch är noterat på Aktietorget.

Läs mer på: wntresearch.com

Henrik Lawaetz, vd för WntResearch.

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]