De tar hjälp av immunförsvaret för att bekämpa cancer

Immunonkologi är en revolutionerande ny terapiform för att bekämpa cancer. Genom att utnyttja kraften i kroppens eget immunförsvar skapar terapiformen nya möjligheter att angripa tumörer och förlänga livet för patienter.

Det revolutionerande med immunonkologin är att den, till skillnad från de traditionella cancerterapierna, utnyttjar kroppens eget immunförsvar för att bekämpa tumörer. Immunonkologin är idag ett av de snabbast växande och mest lovande områdena inom cancerforskningen och så sent som 2013 utnämnde tidskriften Science immunterapi mot cancer till årets forskningsgenombrott.

En av de aktörer som satsar stort på immunonkologi är Bristol-Myers Squibb.De har ett av världens mest omfattande immunonkologiska program och genomför idag de ett stort antal kliniska prövningar för immunterapi-behandlingar inom ett 20-tal olika cancerformer.

– Vår forskning kring immunonkologi började med melanom men de tidiga studierna visade att dessa läkemedel också hade bra effekt på andra typer av cancertumörer och därför satsar vi idag väldigt brett inom det här området, berättar Ulrika Brunell Abrahamsson, medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb.

 

»Det vi kan se från vår uppföljningsdata är att den här terapiformen fungerar bra och att den förlänger överlevnaden för cancerpatienter över hela världen«

Peter Klint, medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb

 

Utvecklingen av nya läkemedel har redan kommit långt inom flera cancertyper som melanom, lungcancer och njurcellscancer. Men med en ny terapiform följer också ett omfattande arbete med att skapa riktlinjer för de nya läkemedlen och studera deras biverkningar.

– Till skillnad från de traditionella terapiformerna kan immunonkologi exempelvis ge upphov till autoimmuna reaktioner. Det innebär att man måste ha en annan typ av uppföljning och information till vården. Därför finns det också ett stort ansvar från läkemedelsindustrins sida att lägga mycket kraft på att utbilda och informera sjukvården baserat på lärdomarna vi fått fram från kliniska studier på tusentals patienter, säger Ulrika Brunell Abrahamsson

Men trots att man fortfarande håller på att lära sig om den här nya terapiformen så kan man enligt Peter Klint, även han medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb, redan se att immunonkologin ger resultat och hjälper många.

– Det vi kan se från vår uppföljningsdata är att den här terapiformen fungerar bra och att den förlänger överlevnaden för cancerpatienter över hela världen. Det är också det som är drivkraften i vårt arbete, att se att vi gör skillnad för människor och att våra läkemedel gör nytta, säger Peter Klint.

Presenteras av Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar.

I över 50 år har BMS fokuserat på att upptäcka och utveckla läkemedel för att bekämpa cancer och förbättra livet för patienterna. BMS har idag exempelvis ett av världens största immunonkologiska program.

Läs mer om oss här!

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]