Onkologi i fokus när MSD satsar på innovationskraft

MSD är först bland de globala läkemedelsföretagen med att flytta hela sin svenska verksamhet till Hagastaden. Där blir MSD en del av ett kluster där sjukvård, industri och akademi utvecklas tillsammans. Onkologiforskningen är ett av de områden där synergieffekter från klustret ska hjälpa till att utveckla morgondagens cancerläkemedel.

Kring Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet och SciLifeLab bildas ett av Sveriges mest dynamiska Life Science kluster. Ett kluster som skapar förutsättningar för att utveckla en vård i världsklass.

–För oss är flytten ett långsiktigt strategiskt beslut. Det är viktigt att vara med i utvecklingen av det nya klustret så tidigt som möjligt och därigenom få tillgång till den dynamik och kompetens som samlas på ett geografiskt begränsat område. Erfarenheter från andra framgångsrika Life Science kluster i bland annat Boston och Cambridge visar att den fysiska närheten till andra aktörer i branschen är en avgörande framgångsfaktor, säger Jacob Tellgren, vd för MSD i Sverige.

Onkologi ett stort fokusområde

Ett av de områden där MSD satsar stort på nya innovationer är onkologi och i synnerhet immunterapi. All deras innovativa onkologiforskning kännetecknas av nära samverkan mellan olika forskningsaktörer och läkemedelsbolag, genom flytten till Hagastaden vill man nu skapa ännu större synergieffekter för det stora antal studier som idag bedrivs för att utveckla framtidens immunterapi för en mängd olika cancersjukdommar.

 

»Alla är överens om vikten och värdet av ett dynamiskt innovationsarbete, utmaningen är att förverkliga visionerna och få fart på det konkreta innovationsarbetet«

Jacob Tellgren, vd för MSD i Sverige

 

Men MSDs innovationer handlar inte enbart om onkologi. Under perioden 2015-17 planerar MSD att introducera tolv nya läkemedel som tillsammans representerar en stor spännvidd. Samtliga läkemedel bidrar till en förbättrad livskvalitet, några kan även bidra till att rädda liv på svårt sjuka patienter.

–Att vi under kort tid kan lanserar tolv helt nya läkemedel är resultatet av en mångårig och konsekvent forskning inom främst onkologi, diabetes, infektion och akutsjukvård. Få om ens något läkemedelsföretag står inför en så här spännande resa under de kommande åren. Vi befinner oss i en händelserik utvecklingsfas som konkretiserar vårt fokus på innovationer och bidrar till att driva hela branschen framåt, säger Jacob Tellgren.

Innovationsblogg vill bidra till ett mer innovativt Sverige

I april lanserades även ”Innovation Sverige” med stöd av MSD, en blogg där framstående och intressanta personer delar sin vision om utmaningar och möjligheter i arbetet med att skapa ett mer innovativt Sverige. Syftet med bloggen är att inspirera till diskussion om innovations-frågor, frågor som vi anser är avgörande för svensk konkurrenskraft och välfärd, inte minst inom Life Science sektorn.

–Innovation handlar om att hitta nya lösningar och se till att de kommer till användning. Innovation handlar lika mycket om innovativa affärslösningar som om nya produkter, säger Jacob Tellgren.

MSD har under flera år haft innovation som tema för sitt huvudseminarium i Almedalen. Så är det även i år.

–Alla är överens om vikten och värdet av ett dynamiskt innovationsarbete, utmaningen är att förverkliga visionerna och få fart på det konkreta innovationsarbetet, säger Jacob Tellgren.

För mer information besök www.msd.se eller www.innovationsverige.se

Presenteras av MSD

MSD är ett globalt forskningsintensivt företag som årligen investerar 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling. Vi är redan stora inom klinisk forskning i Sverige och vi har stora förhoppningar om att tillsammans med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting utveckla metoder för att utvärdera och optimera nya terapier när de introduceras i vården.

Läs mer om oss här

Läs innovationsbloggen: www.innovationsverige.se

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]