Innovativa lösningar för svårbehandlade cancersjukdomar

Ingela Hallberg, medicinsk direktör och Christer Odqvist, VD på Merck Norden. Foto: Johan Marklund

Innovation, entreprenörsanda och stark fokus på forskning och utveckling (FoU) är drivkrafterna för Merck Serono. Målet är att bidra till bättre hälsa och vardag för människor.

Ända sedan starten för närmare 350 år sedan har Merck tagit fram lösningar i den absoluta framkanten inom läkemedel och hälsa. Under senare år har företaget utvecklats från ett renodlat läkemedelsföretag till ett biopharmaföretag med fokus på sjukdomar där det idag råder brist på effektiva och säkra behandlingar.

– Vårt fokus är cancer och immunologi, i synnerhet immuno- onkologi. Det är ett område där det finns stora synergier, berättar Ingela Hallberg, medicinsk direktör.

 

»När läkemedlet väl är ute på marknaden är det viktigt att fortsätta att bidra med forskning och utveckling för att säkerställa bästa möjliga behandling«

Christer Odqvist, VD på Merck Norden.

Läs mer om Mercks innovationer!

Innovativt

Att bedriva excellent FoU inom områden där behandlingsalternativen idag är starkt begränsade, eller där det helt saknas behandling, kräver ett innovativt förhållningssätt med djupgående kunskap och förståelse för de biologiska mekanismerna bakom dessa sjukdomar och hur patientpopulationen ser ut.

– Redan inför de första kliniska försöken på människor måste vi ha en tydlig strategi för var substansen kommer att ha sitt värde, hur den möter patientens behov samt dess kostnadseffektivitet. När läkemedlet väl är ute på marknaden är det viktigt att fortsätta att bidra med forskning och utveckling för att säkerställa bästa möjliga behandling, poängterar Christer Odqvist, VD på Merck Norden.

En viktig del i detta är individualiserad terapi. Vid exempelvis behandling av tjocktarmscancer är det viktigt att skapa medvetenhet hos de behandlande läkarna att mäta biomarkörer (RAS) tidigt på patienterna för att säkerställa att de får rätt behandling.

Idag pågår flera kliniska studier för att ta fram nya och innovativa läkemedel bland annat mot mjukcellssarkom, pankreascancer, småcellig lungcancer samt ovarialcancer, som förhoppningsvis skall generera ett nytt läkemedel på marknaden 2017.

Läs mer om Mercks innovationer!

Presenteras av Merck Serono

Merck Serono är ett globalt ledande biopharmaföretag, med säte i Darmstadt, Tyskland.

Merck är mycket forskningsintensivt och har ett långsiktigt åtagande inom områdena onkologi, neurodegenerativa sjukdomar, fertilitet, endokrinologi och reumatologi. Målet är att ta fram innovativa terapier för sjukdomar där det idag saknas effektiv behandling.

www.merckserono.com

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]