”Vi har rekordmånga nya cancerbehandlingar i sikte”

”Det är hög tid att Sverige återtar sin position bland de ledande nationerna inom den kliniska forskningen”. Björn Paulsson, läkare och chef för den medicinska avdelningen på Novartis Onkologi, menar att strategiska samarbeten med den akademiska forskningen är en avgörande framgångsfaktor i kampen mot cancer.

Vi har alla förutsättningar för att ta oss tillbaka till cancerforskningens absoluta framkant: Vid våra universitet finns ett flertal forskargrupper som håller yppersta världsklass och så har vi våra världsunika register”.

Björn Paulsson, med två decennier av ledande uppdrag i läkemedelsindustrin bakom sig, har ägnat sitt första år på Novartis Onkologi åt att formera en medicinsk avdelning med både bredd och djup i expertisen för att stå rustad inför introduktionen av rekordmånga innovativa behandlingar under de kommande åren.

 – Mitt uppdrag är extra inspirerande eftersom vi har branschens kanske starkaste pipeline samtidigt som utvecklingen på cancerområdet är inne i ett otroligt spännande skede, framhåller han. 

Ambitionen gäller hela fältet, från olika former av blodcancer och sällsynta tumörer till vanliga cancersjukdomar som lungoch bröstcancer. Och även inom ett så stort område som bröstcancer finns patienter som tenderar att bli bortglömda. 

– Det finns stora behov vad gäller de hårdast drabbade kvinnorna, kvinnor som får återfall i sin bröstcancer eller lever med spridd sjukdom, säger Björn Paulsson. Här satsar vi stort för att utveckla ännu bättre behandlingsmöjligheter. De här kvinnorna kan leva länge med cancer som kronisk sjukdom och de behöver bästa tänkbara hjälp. 

 

»Att kunna avsluta behandlingen av en tidigare obotlig blodcancer – för oss är det klinisk forskning i livets tjänst«

Läs mer om oss här

Novartis Onkologi växer också på flera viktiga områden i och med förvärvet av GSK:s onkologiprodukter. Nu öppnar sig nya möjligheter på områden som malignt melanom, njurcellscancer och ytterligare satsningar på det hematologiska området. Ett forskningsfält som är extra aktuellt är KML, kronisk myeloisk leukemi, där nya behandlingar bidragit till att förvandla denna sjukdom från att vara en dödlig blodcancer till ett kroniskt tillstånd som patienterna kan leva med år efter år – tack vare forskningen och de medicinska framgångarna med avancerade bromsläkemedel, så kallade tyrosinkinashämmare. 

Nu genomförs också ett omfattande prövningsprogram för att utvärdera möjligheten att sluta med läkemedel när det inte längre går att hitta några spår av leukemiceller i blodet.

 – Flera svenska sjukhus deltar i detta angelägna forskningsprojekt, berättar Björn Paulsson, som har sin bild klar:

– Att kunna avsluta behandlingen av en tidigare obotlig blodcancer – för oss är det klinisk forskning i livets tjänst.

Läs mer om oss här

Novartis Onkologi

Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård.

Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Nettoförsäljningen för hela företagsgruppen uppgick 2014 till 58 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 133 000 anställda.

För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]