Unik forskningssatsning mot cancer räddar liv och ökar livskvaliteten

Nicolas Verbeke, Nordenchef, Jan-Olof Fernberg, docent i onkologi och Associate Medical Director och Bengt Gustavsson, Nordic Medical Director på Celgene

Med tre nya godkännanden i år och två läkemedel som står på tur positionerar sig Celgene som en av de snabbast växande aktörerna inom onkologi-hematologi samt immunologi-inflammation.

Hittills i år har EU-kommissionen godkänt en ny indikation för Celgenes läkemedel mot myelom samt ett helt nytt preparat mot psoriasis och psoriasisartrit. Nu hoppas Nordenchef Nicolas Verbeke att ytterligare två läkemedel, mot mantelcellslymfom, MCL, samt akut myeloisk leukemi, AML, ska få klartecken under året.

– Det är nära nog unikt med så många lanseringar på så kort tid. Det är väldigt glädjande att vi kan erbjuda nya, effektiva behandlingar till patienter med svåra och kroniska sjukdomar, säger han.

Forskningsintensivt

Celgene har sitt ursprung i att utveckla innovativa läkemedel inom onkologi och hematologi. På knappt 30 år har Celgene utvecklats till ett av de ledande företagen inom läkemedel mot cancer och olika former av immun-­inflammatoriska sjukdomar, där behandlingsalternativen är begränsade. Den vetenskapliga, excellenta forskningen är grunden för företagets verksamhet. Celgene är mycket forskningsintensivt och cirka 32 procent av vinsten används till FoU, vilket är dubbelt så mycket som normen i branschen.

 

»Vi arbetar enligt en modell, där vi i nära samverkan med andra innovativa aktörer tar fram terapier i den absoluta framkanten«

Läs mer om Celgene och våra innovationer

 

Nu växer även immunologi och inflammation som ett nytt affärsområde.

– Vi ser ett ökat intresse för immunologi och inflammation även inom cancerterapi. Områdena ligger nära varandra på många sätt, berättar Jan-Olof Fernberg, docent i onkologi och Associate Medical Director på Celgene.

Norden är en viktig marknad för Celgene och idag växer verksamheten i de nordiska länderna mycket snabbt. Under det senaste året har antalet medarbetare fördubblats från 40 till 80, varav de flesta arbetar på det nordiska huvudkontoret i Stockholm. Många av de nya medarbetarna är högt kvalificerade seniora personer.

– Det har varit oerhört lätt att attrahera kompetens, vilket vi förstås är mycket glada över. Det är en förutsättning för att fortsätta att kraftfullt utveckla verksamheten i Norden, säger Nicolas Verbeke.

Kliniska studier

Den starka expansionen i Norden gäller även investeringar i kliniska studier och samarbeten av olika slag. Tack vare de omfattande och högkvalitativa register som finns att tillgå i de nordiska länderna finns exceptionellt goda förutsättningar för kliniska provningar. Proportionellt sett investerar Celgene betydligt mer resurser på kliniska studier i Norden än i andra länder och man ser stor potential att kombinera en ny generation av klinisk forskning med olika former av register och molekylärpatologiska data. Idag pågår ett 40-tal kliniska studier i Norden varav hälften är Celgenes egna och hälften är akademiska kliniska studier som görs i samarbete med andra aktörer.

– Celgene har en mycket stark drivkraft att utveckla vår forskning i nära samarbeten med andra. Vi spänner över ett brett spektrum från exempelvis epigenetisk forskning kring att ändra cancerceller till mer normala fenotyper i samverkan med små innovativa biomedicinska företag till forskning rörande immunmodulerande terapier för solida tumörer i samarbete med ett av de största, globala läkemedelsföretagen, säger Bengt Gustavsson, Nordic Medical Director.

Det är också genom samverkan som Celgene växer, berättar Nicolas Verbeke.

– Vi arbetar enligt en modell, där vi i nära samverkan med andra innovativa aktörer tar fram terapier i den absoluta framkanten. Det är så vi fortsätter att expandera och utveckla banbrytande behandlingar för att förbättra livet för ett stort antal svårt sjuka patienter.

 

Läs mer om Celgene och våra innovationer

Presenteras av Celgene

Celgene är ett multinationellt, biofarmaceutiskt företag, som arbetar för att förbättra livet för patienter runt hela världen.

Inom Celgene strävar vi efter att leverera verkligt innovativa och livsförändrande läkemedel till våra patienter. Vår målsättning som bolag är att skapa ett framstående, globalt biofarmaceutiskt företag med fokus på upptäckt och utveckling av produkter för behandling av cancer och andra svåra, immunologiska inflammationstillstånd.

Läs mer om oss här!

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]