”Cancervården är en indikator för hur svenska vården mår”

Ojämlikhet är ett sort problem inom den svenska vården som drabbar patienter med alla möjliga sjukdomar. Enligt ordföranden i Kommissionen för jämlik vård, Ilija Batljan, utgör dock cancervården en tydlig indikator på hur hårt ojämlikheterna kan slå mot patienter.

– Cancervården är på det sättet många gånger en riktigt indikator på hur hela sjukvården mår, säger Ilija Batljan.

För att belysa ojämlikheten inom svensk vård och komma med förslag på förbättringar har de forskande läkemedelsföretagens intresseorganisation, LIF, och Cancerfonden gett Kommissionen för jämlik vård i uppdrag att utreda frågan. Den 16 mars presenterades resultaten av kommissionen och enligt ordföranden Ilija Batljan krävs en nollvision för dödsfall på grund av ojämlik vård.

– Det är otroligt viktigt att hela riksdagen samlas och diskuterar en nollvision för att ingen ska behöva dö på grund av ojämlik vård. Det är inte acceptabelt att 10 personer per dag, 3 500- 4000 personer per år, dör på grund av ojämlik vård. Det är många fler än i trafiken och ändå har vi en nollvision i trafiken. Då tycker jag att det är rimligt att ha den samlad nollvision att ingen ska behöva dö i ojämlik vård, säger han.

Ett av de områden som kommissionen har studerat är just cancervården där det finns stora skillnader i vården mellan olika län, mellan könen och mellan olika socioekonomiska grupper. 

– Vi ser tillexempel när det gäller ändtarmscancer att de personer som har högre utbildning får ofta mer avancerad behandling än de personer som har lägre utbildning, säger Ilija Batljan.

Ett annat område där ojämlikheterna är stora är inom lungcancervården där väntetiderna varierar stort mellan olika landsting. Väntetiderna mellan diagnos och behandlingsstart är som kortast i Dalarna där patienter i genomsnitt väntar i 13 dagar. I Jönköpings län är väntetiden 45 dagar. Med tanke på den höga dödligheten i lungcancer innebär de här skillnaderna stora konsekvenser för patienterna menar Ilija Batljan.

– Det är inget landsting som når upp till målet på ettårsöverlevnad i lungcancer på 47 procent och om väntetiden på behandling är 45 dagar… Jag brukar säga, tacka fan att man dör, säger han.

I sin rapport lägger Kommissionen för jämlik vård fram 17 olika förslag för att minska ojämlikheten i vården men det enskilt viktigaste menar Ilija Baljan är ändå en nollvision som kan fokusera ansträngningarna.

– En nollvision skulle leda till en fokusering och konkreta förslag. Oavsett om det handlar om att man inte ska behöva betala för screening och cellprovtagning som är relativt enkla åtgärder och som är riktigt bra prevention. Eller förslag om att ha ett nationellt system som finansierar de första tre åren när det gäller nya och innovativa läkemedel, säger Ilija Batljan.

Kommissionen för jämlik vård

I januari 2012 tillsatte LIF –branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, Kommissionen för jämlik vård. Uppdraget var att från ett oberoende perspektiv granska, utreda, analysera och initiera debatt kring hur patienter i Sverige ska få jämlik tillgång till vård och omsorg av bästa möjliga kvalitet.

Efter ett gemensamt initiativ mellan Cancerfonden och LIF förlängdes uppdraget till den 31 december 2014.

Kommissionen för jämlik vård som avlagt slutrapporten består av:

  • Ordförande: Ilija Batljan, vice vd på Rikshem, tidigare landstingspolitiker (S).
  • Vice ordförande: Cristina Husmark-Pehrsson, tidigare socialförsäkringsminister och riksdagsledamot (M).
  • Klas Kärre, professor samt ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.
  • Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.
  • Curt Persson, ordförande i PRO (Pensionärernas riksorganisation)
  • Anders Milton, läkare, statlig utredare och tidigare regeringens psykiatrisamordnare.

Läs rapporten här!

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]