Ny teknik ger snabbare och säkrare strålbehandling

Gold Anchor är en guldmarkör som sätts in i tumörer för att precisionen av strålning skall kunna ökas och mindre volym frisk vävnad behöva strålas. Gold Anchor används främst vid behandling av tumörer i prostata, bukorgan, lungor och hals.

Gold Anchor förs in med hjälp av en mycket tunn ”bedövningsnål” och kan därför föras in i alla organ i kroppen utan risk. Bedövning behövs inte eftersom nålen är så tunn. Den minimerar också risken för infektioner och blödningar.

När nålspetsen är på plats trycks markören ut och vecklar ihop sig till ett nystan som ”syr fast sig” i vävnaden. Markören expanderar och blir lite större än nålens kanal och kan inte flytta sig i vävnaden. Där blir markören kvar vilket kan vara fördelaktigt vid senare kontroller. Den individuella formen som skapats förblir densamma vecka för vecka och utgör ett bevis på att markören inte flyttat sig i vävnaden. 

 

»Enkla och intuitiva arbetsmetoder medverkar till ökad effektivitet och kvalitet«

 

Läs mer om Gold Anchor

Gold Anchor används på kliniker i Sverige, Europa, USA, Indien och snart även i Japan. Patienter som behandlas med Gold Anchor får betydligt mindre besvär än vad konkurrerande produkter ger, vilka insätts med grövre nålar som har 6-7 gånger större tvärsnittsyta. 

Kortare ledtid 

En ytterligare fördel är att patienten inte behöver skickas hem i väntan på att markören skall stabiliseras. Väntetiden för start av behandling kan kortas med 1-2 veckor jämfört med traditionella markörer. Gold Anchor är även synlig på MR-bilder. Det behövs inga extra utrustningar för att använda Gold Anchor än de som vanligtvis redan finns på klinikerna.

– Enkla och intuitiva arbetsmetoder medverkar till ökad effektivitet och kvalitet, säger docent Ingemar Näslund, cancerläkare med 35 års erfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset. 

Hans forskning har fokuserats på individuell strålkänslighet och säker positionering av kropp och tumör vid strålbehandling. Han är också uppfinnare av andra produkter och entreprenör och framhåller vikten av att minska kostnader för behandlingsprocesser inom sjukvården vid utveckling av nya produkter.

Läs mer om Gold Anchor

Naslund Medical AB

Naslund Medical AB är ett privatägt aktiebolag fokuserat på att förbättra strålbehandlingsprocessen med egna patenterade produkter. Som pionjär och ledare i utvecklingen av markörer för korrekt positionering marknadsför Naslund Medical AB den patentskyddade produkten Gold Anchor.

Gold Anchor effektiviserar strålbehandlingsprocessen med ökad patientsäkerhet. Naslund Medical AB är baserat i Sverige och har ett dotterbolag i USA samt kontrakterade distributörer globalt.

Läs mer på: 

fineneedlemarker.com

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]