Mjukvara i molnet hjälper forskare att rädda liv

MedicWaves algoritmer har gett forskarna ett effektivt hjälpmedel i kampen mot cancer. Bolaget genomför nu en nyemission för att inleda en kommersialisering av affären genom att lägga sina analysmjukvaror som en molntjänst på internet. Siktet är också inställt på en aktienotering. 

Varje år diagnostiseras över 50 000 cancerfall i Sverige med en dödlighet på runt 20 000 fall per år. Många hade kunnat räddas om tumören upptäcks i tid innan den börjat växa. Visionen är att genom ett enkelt blodprov hos läkare hitta spår av cancern på ett så tidigt stadium att den kan behandlas utan risk för spridning och utan anledning till oro för patienten.

Ett steg på vägen mot denna vision är MedicWave Spectrolyzer som är en specialanpassad mjukvara för analys av biologiska data från masspektromiinstrument. Forskningen använder i allt högre utsträckning masspektrometriteknologi för att hitta sjukdomar i ett tidigt skede genom att analysera kroppens proteiner och identifiera biomarkörer som visar förändringar i proteinerna. Forskarvärlden menar att proteomiken, läran om vilka proteiner som finns i kroppens celler, kan bryta igenom den barriär som genforskningen stött på genom att på ett mycket tidigt stadium spåra potentiellt farliga sjukdomar som exempelvis cancer i olika former.

– Att analysera proteiner är dock en komplex utmaning då datamängderna är så omfattande att analysfasen blivit en flaskhals. MedicWaves automatiserade mjukvaruverktyg löser detta problem, säger bolagets VD Karl Hillgård. 

SEX ÅRS UTVECKLINGSARBETE 

Efter inledande utvecklingsarbete i universitetsvärlden grundades Halmstadbaserade MedicWave 2005 av Tobias Persson och Michal Lysek för att färdigställa specialanpassad mjukvara för hantering av data från masspektrometriinstrument. Efter ytterligare sex års utveckling kunde bolagets programmerare presentera en färdig produkt som testas av forskare sedan 2012. 

Bolagets mjukvara går under namnet MedicWave Spectrolyzer och är en produktsvit med analysprogram för olika typer av Protein och metabolikanalyser av data från olika av masspektrometriinstrument. Förutom cancerforskning används bolagets mjukvaruvertkyg bland annat vid forskning rörande Alzheimers och multipel skleros.

 

»Fördelarna för oss och våra kunder är stora. Prestandamässigt förvandlar vi på de här sättet en vanlig enkel dator till en potentiell superdator och ger kunderna i princip obegränsad beräkningskraft.«

Läs mer om MedicWave här

SNABBT VÄXANDE MARKNADER 

Masspektrometritekniken har revolutionerat proteomiken och medfört att bioinformatiken – dataanlys och utveckling av medicinsk mjukvara – idag är en fundamentalt viktig del inom proteomiken med enormt stora möjligheter. 

– Utvecklingen går rekordsnabbt och masspektrometrin får ständigt nya användningsområden. Det finns ett snabbt växande behov av mjukvaror som kan hantera de tunga datamängder som utvinns. Här verkar MedicWaves produkter i den absoluta frontlinjen inom en nisch med mycket stor utvecklingspotential, säger Karl Hillgård.

Marknaden för MedicWaves produkter kan delas in i befintliga och potentiella delmarknader såsom molekylspektroskopi, masspektrometri, metabolomik, bioinformatik, proteomik och biomarkörmarknaden vilka tillsammans beräknas omsätta cirka 40 miljarder USD. 

FLYTTAR UPP I DATAMOLNET 

MedicWave har nu tagit det strategiska beslutet att flytta upp sina produkter i ”data-molnet” och erbjuda dem som en molntjänst. 

– Fördelarna för oss och våra kunder är stora. Prestandamässigt förvandlar vi på de här sättet en vanlig enkel dator till en potentiell superdator och ger kunderna i princip obegränsad beräkningskraft. Alternativet för kunden är att köpa datorer för mångmiljonbelopp och anställa systemadministratörer för drift och underhåll. Genom att molntjänsten ger mer kapacitet för mindre pengar sänker vi tröskeln för köp hos kunderna avsevärt, framhåller Karl Hilgård. 

För MedicWave betyder det att bolaget byter en större engångslicensintäkt, som kräver ett investeringsbeslut på hög nivå hos kunden, till något som mest kan liknas vid ett abonnemang,vilket är betydligt lättare att teckna sig för.

Läs mer om MedicWave här

Presenteras av MedicWave

MedicWave är ett svenskt mjukvarubolag inom bioinformatiken med färdigutvecklade mjukvaror för proteinanalyser av masspektrometridata.

Masspektrometri används i stor utsträckning inom cancerforskning, forskning om Alzheimers sjukdom, Multipel Skleros med flera. 50 % av alla läkemedel och vacciner baseras på proteiner.

 

Läs mer om oss här!

Karl Hillgård, VD MedicWave

Mer läsning

Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. På Docrates Cancersjukhus i Finland går man i bräschen för den här behandlingsformen och ger cancerpatienter fler alternativ.

Läs mer

Nationell testbädd för framtidens strålbehandling

Nu utvecklas Nationella testbädden för innovativ strålterapi, där vård, forskning och företag gemensamt testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag. I testbädden testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Eftersom testerna [...]


Ny prognosmetod för prostatacancer på tröskeln till klinisk användning

Är den nyupptäckta prostatacancertumören god- eller elakartad? Ett nytt svenskt test kan ge närmare besked. Målet är att tusentals män inte skall opereras. Intresset var stort när Chundsell Medicals under Urologidagarna i Linköping presenterade en helt ny prognosmetod för prostatatumörer. – Efter år av utveckling står vi på tröskeln till klinisk användning. Om allt går [...]